За нас

Индивидуален подход в почистването

За да сте сигурни, че вашият офис, бизнес сграда или производствено предпириятие са винаги чисти и с осигурени условия за безопасна работна среда, може да се  доверите на експертите по почистване във Varna Clean. Ние предлагаме професионални услуги за почистване, поддържайки  най-високи стандарти.

Използваме най-новите технологии и процедури, качествени препарати и материали, сертифицирани дезинфектанти и професионални умения  за качествено  почистване, като Ви помагаме да защитите Вашите клиенти и служители.

Най-просто казано, грижим се за спазване на хигиенните норми и това се вижда в нашата работа, ефективността на нашите служители , както и  отговорността ни пред Вас.

Екип Varna Clean

Мисия

Следваме основен принцип в работата си, да оставяме само доволни клиенти.

Визия

Нашата отговорност пред Вас и нашата ангажираност да изпълняваме думата си

Стойност

Най-новите технологии, качествени препарати и дезинфектанти доказват нашия професионализъм

Scroll to Top